πεζοπορικές διαδρομές
πεζοπορικές διαδρομές
πεζοπορικές διαδρομές
πεζοπορικές διαδρομές

HIKING TRAILS

Lesvos can be termed a hiker's paradise.  The variety of topography is abundant, from pine forests to jagged volcanic mountains, river beds to majestic peaks.  You will also find numerous archeological ruins, stunning views of the Aegean Sea and the coast of Asia Minor.

Nearby you will find one of the most beautiful trails of the island from Sigri to Eressos running along parts of the Petrified Forest.

The trailhead is on the Edge of Eressos.   From there it follows a 14.2 km dirt farm road over mountains along the sea ending at the Sigri Geopark.